Evolis爱立识Avansia彩膜带RCT009NAA+RT4F010SAA

Evolis爱立识Avansia证卡打印机彩膜带RCT009NAA+RT4F010SAA

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Evolis爱立识Avansia彩膜带RCT009NAA+RT4F010SAA

品牌:Evolis/爱立识

产品名称:膜带+彩色带

产品编号:膜RCT009NAA+RT4F010SAA彩

打印规格:单面打印,膜带350面/卷、彩色带500面/卷

适用机型:Evolis爱立识Avansia证卡打印机