Evolis爱立识Pebble4黑色带R2131

Evolis爱立识Pebble4证卡打印机黑色带R2131

1 pebble.jpg

3.jpg

2.jpg

Evolis爱立识Pebble4黑色R2131

品牌:Evolis/爱立识

产品名称:黑色

产品编号:R2131

打印规格:单面打印,3000面/卷

适用机型:Evolis爱立识Pebble4证卡打印机